JOR 2023/68 Geen gezag van gewijsde van vonnissen zonder vermelding van ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen

 In publications

Armin Zukanović schreef een annotatie over vier arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 mei 2022 over ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten in relatie tot gezag van gewijsde als beginsel van nationaal procesrecht, waarvan één arrest is opgenomen onder JOR 2023/68.
De lijn van het Hof lijkt op basis van de vier arresten te zijn dat aan een vonnis waarin geen vermelding wordt gemaakt van de toetsing, geen gezag van gewijsde toekomt.
Hierdoor dienen appelrechters en executierechters in die omstandigheden ook (als eerste) over te gaan tot (ambtshalve) toetsing van oneerlijke bedingen, zelfs als het onderliggend vonnis (gedeeltelijk) gezag van gewijsde heeft.

Op verzoek sturen wij u graag de volledige annotatie toe. U kunt hiervoor mailen naar m.claassen@fizadvocaten.nl

Recent Posts