Credentials

Consumentenkrediet
 • adviseren van Fenerantis, een Nederlandse aanbieder van hypothecaire leningen, (en begeleiden) bij het verkrijgen van de voor het verstrekken van consumptief vereiste vergunning
 • adviseren van een verstrekker van consumptief krediet over de gevolgen van toezichts – en civielrechtelijke aspecten van (het verlenen van) consumptief krediet
 • vertegenwoordigen van een verstrekker van consumptief krediet bij incassoprocedures voor consumptief krediet en de kosten die kunnen worden doorberekend (beroepsprocedure) en bij vorderingen van kredietnemers inzake het doorhalen van BKR-registraties
Crowdfunding platformen
 • adviseren van Bouwaandeel, een op vastgoedbelegging gerichte Nederlandse crowdfundingplatform, (en begeleiden) bij het opzetten van haar crowdfundingplatform, inclusief standaarddocumentatie, algemene voorwaarden en structuur van de investeringsproducten
 • adviseren van Symbid, een vooraanstaand Nederlands crowdfundingplatform, (en begeleiden) bij het opzetten van het Symbid Crowdfundingplatform, inclusief de standaarddocumentatie, algemene voorwaarden voor en structuur van de investeringsproducten (leningen, converteerbare producten en aandelen)
 • adviseren van een Nederlands peer-to-peer crowdfundingplatform, (en begeleiden) bij het opzetten van haar crowdfundingplatform, inclusief de standaard leningdocumentatie, vergunningsaanvraag, algemene bepalingen voor en structuur van de leningproducten en een verzekeringsfonds
 • adviseren van een op donaties gestoeld crowdfundingplatform over toezichtvereisten en begeleiden van het platform met een reikwijdte-beoordeling door De Nederlandsche Bank.
Data protectie
 • adviseren van Adaxio over de gevolgen van de recente Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor financiële instellingen
 • advisering over en begeleiden van een financiële instelling bij een datalek en de daaropvolgende melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • advisering over en begeleiden van verschillende bedrijven bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder het opstellen van privacyverklaringen en verwerkersovereenkomsten
Financiële franchise
 • adviseren van De Hypotheekshop Centrale Organisatie, een vooraanstaande franchisegever op de Nederlandse markt voor hypothecair advies, over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot haar positie als franchisegever ten opzichte van: (a) franchisenemers en (b) klanten van deze franchisenemers
Financiële platformen
 • adviseren van Selectief Hypotheken, een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen, over (en begeleiding bij):
  a. het opzetten van het Selectief Hypothekenplatform, onder meer door het opstellen van de standaarddocumentatie, algemene voorwaarden en het opzetten van een stichting derdengelden / ontvangsten
  b. haar transactie met Maple Bank, een Canadees/Duitse financiële instelling als noteholder voor een mandaat in de orde van € 50m-500m
 • adviseren van Fenerantis, een Nederlandse aanbieder van hypothecair krediet, en begeleiden bij:
  a. het opzetten van het Merius Investor platform, onder meer door het opstellen van standaarddocumentatie, algemene voorwaarden en het opzetten van de stichting derdengelden / ontvangsten
  b. 14 transacties sinds 2016 met buitenlandse institutionele investeerders, waaronder een rated warehouse RMBS transactie met Natixis, voor een totaalbedrag van bijna EUR 3 miljard
 • adviseren van Webfin Leningen, een Nederlandse start-up / fintech onderneming, ook bekend als SPRAYPAY, over (en begeleiding bij) het opzetten van het SprayPay platform, inclusief standaarddocumentatie, algemene voorwaarden, opzetten van een stichting stichting derdengelden / ontvangsten, voor de overname van consumptief krediet van webwinkels en de financiering daarvan door (externe) investeerders
 • adviseren van Behouden Huis, een Nederlands financieel platform voor ‘overwaarde verzilvering’ vastgoedinvesteringen, over (en begeleiding bij) het opzetten van het investeringsplatform, inclusief advisering over de structuur van het product
 • adviseren van Value Enhancement Partners, een Nederlands private equity firma, over (en begeleiding bij) de financiering – op grond van LMA-documentatie – van de overname van haar portefeuille ondernemingen
 • adviseren van een Nederlands een Nederlands private equity firma, over (en begeleiding bij) de financiering van de overname van haar portefeuille ondernemingen
 • adviseren van een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot: (a) de (uitleg van) bestaande transactiedocumentatie, (b) de aan de uitgevende instelling verstrekte put-optie en (c) de afdekking van het renterisico van de uitgevende instellingen bij de securitisatietransacties
 • adviseren van Adaxio, een Nederlandse dienstverlener op het gebied van (hypothecaire) leningportefeuilles, over (en begeleiding bij) de overname van de servicing-rechten met betrekking tot bepaalde hypothecaire leningportefeuilles van ELQ en over de ontmanteling van twee van de gerelateerde securitisatietransacties c.q. (door) verkoop van twee van de portefeuilles
 • adviseren van Adaxio, als dienstverlener en (gedelegeerd) beheerder voor een uitgevende instelling (special purpose vehicle / SPV) over de per 1 januari 2019 in werking getreden Securitisatie Verordening
 • adviseren van een Nederlandse dienstverlener op het gebied van (hypothecaire) leningportefeuilles en aanbieder van (hypothecaire) leningportefeuilles, over (en begeleiding bij) het origineren, financieren en servicen van hypothecaire leningen
 • adviseren van verscheidende MKB-bedrijven over (en begeleiding bij) het aantrekken van financiering door uitgifte van converteerbare obligaties en begeleiding bij het opstellen van informatiememo’s en transactiedocumentatie
 • adviseren van B.V. Excelsior over (en begeleiding bij) de fondsenwerving voor het Spelers Fonds en Equity Fonds door de uitgifte van participatiebewijzen en begeleiding bij het opstellen van de transactiedocumentatie
Fintech
 • adviseren van een financiële instelling over de invoering van blockchain technologie
Insolventie
 • adviseren van Havenbedrijf Rotterdam over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot de insolventies van in de Rotterdamse haven actieve bedrijven (en debiteuren van Havenbedrijf Rotterdam)
 • adviseren van Selectief Hypotheken over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot de insolventie van Maple Bank GmbH
 • adviseren van de gemeente Midden-Delfland over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot insolventie van een debiteur en begeleiding in de omgang met de faillissementscurator
 • adviseren van de gemeente Rijswijk over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot de insolventie van een debiteur en begeleiding in de omgang met de faillissementscurator
 • adviseren van de provincie Zuid-Holland over (en begeleiding bij) aangelegenheden met betrekking tot bestuurlijke handhavingsmaatregelen tegen faillissementscuratoren
 • adviseren van een financiële instelling over (en begeleiding bij) de herstructurering van een dochtermaatschappij
 • adviseren van een private equity-firma over (en begeleiding bij) de herstructurering van portefeuille ondernemingen
 • adviseren van bestuurders, andere belanghebbenden en schuldeisers over aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid
Verzekering
 • adviseren van Coöperatie VGZ, een Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappij, bij de invoering van Solvency II, en het voor VGZ in rechte optreden bij geschillen ten aanzien van zorgverzekeringspolissen, zorgaanbieders en geschillen met verzekeringstussenpersonen/distributeurs
 • vertegenwoordigen van zorgverzekeringstussenpersonen in juridische procedures tegen en onderhandelingen met een grote Nederlandse zorgverzekeraar ten aanzien van de distributieovereenkomst
 • vertegenwoordigen van OAWM in juridische procedures (in de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)) tegen De Nederlandsche Bank met betrekking tot afwijzing van de aanvraag voor een vergunning als verzekeringsmaatschappij
 • advisering en begeleiden van een kleine verzekeraar bij de herstructurering van het verzekeringsproduct met als doel niet als verzekeraar te kwalificeren, inclusief onderhandelingen met DNB
 • Michiel Claassen is lid van de raad van commissarissen van de Onderlinge 1719, de oudste bestaande verzekeraar (natura-uitvaartverzekeraar)
Leningportefeuilles
 • adviseren van Havenbedrijf Rotterdam over (en begeleiding bij) de incasso van vorderingen met betrekking tot door Havenbedrijf Rotterdam aan bedrijven in rekening gebrachte huur / erfpacht
 • adviseren van Adaxio, een Nederlandse dienstverlener op het gebied van (hypothecaire) leningportefeuilles, over (en begeleiding bij) de incasso- en uitvoeringsaspecten (executie) ten aanzien van de door Adaxio beheerde leningportefeuilles (waaronder bepaalde ELQ-portefeuilles), Kifid-procedures en vorderingen wegens overkreditering
 • adviseren van CMIS Nederland (voorheen GMAC RFC Nederland), een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen, over (en begeleiding bij) incasso- en uitvoeringsaspecten (executie) met betrekking tot de E-MAC-portefeuilles en ten aanzien van klachtenprocedures (waaronder Kifid-procedures en vorderingen wegens overkreditering)
 • adviseren van een Nederlandse dienstverlener op het gebied van (hypothecaire) leningportefeuilles over (en begeleiding bij) incasso en uitvoeringsaspecten (executie) ten aanzien van leningportefeuilles
Betaaldiensten
 • adviseren van PaySquare, een Nederlandse betaalinstelling, over (en begeleiden bij) de implementatie van PSD2 en de nieuwe AML-verordening en het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar (VGB) bij De Nederlandsche Bank.
 • adviseren van PaySquare over (en begeleiden bij) verscheidene in het kader van toezicht verrichte onderzoeken voor De Nederlandsche Bank, waaronder een integriteitsonderzoek en een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).
 • adviseren van Symbid, een toonaangevend Nederlands crowdfundingplatform, over de gevolgen van PSD2 en begeleiding bij de contractuele regeling met Intersolve, een elektronischgeldinstelling.
 • adviseren van een financiële instelling over (en begeleiden bij) de invoering (als Nederlandse vertegenwoordiger) van een oplaadbaar betaalinstrument en als vrijgestelde betaaldienstverlener (automatische afschrijving), inclusief de standaarddocumentatie en algemene voorwaarden
 • adviseren van een Nederlands op donaties gestoeld crowdfundingplatform bij een reikwijdte-beoordeling door DNB over de mate waarin betaaldiensten worden verleend.
 • optreden voor een merchant met een vordering op een acquirer/betaalinstelling tot vrijgave van onrechtmatige vastgehouden gelden
Publieke Financiering
 • adviseren van een Nederlandse onderneming over (en begeleiden) bezwaarprocedures tegen meerdere afwijzingen van subsidieaanvragen, waaronder SME-/Horizon 2020 subsidies
 • adviseren van en in rechte optreden voor een Nederlandse verstrekker van onderwijssubsidies ten aanzien van verscheidene bezwaar- en beroepsprocedures van aanvragers wegens afgewezen aanvragen en vorderingen wegens onrechtmatige daad
 • adviseren van een Nederlandse onderwijsinstelling over de mogelijkheden van financiering onder de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Toezicht
 • adviseren van een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen over (en begeleiding bij) de inschrijving bij het BKR en Kifid, de gevolgen van de CRR, MiFID II en PSD2 voor financiële instellingen, het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het verlenen van: (i) consumentenkrediet en (ii) hypothecaire leningen, en van de voor kredietbemiddeling vereiste ontheffing
 • adviseren van een Nederlandse financiële onderneming over Fatca / CRS
 • adviseren van een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen over de AIFMD-richtlijn, de wettelijke verboden op het verlenen van beleggingsdiensten (zonder de vereiste vergunning) en provisies
 • adviseren van Selectief Hypotheken, een Nederlandse verstrekker van hypothecaire leningen, over (en begeleiding bij) de inschrijving bij het BKR en Kifid, het provisieverbod, het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het verlenen van: (i) consumentenkrediet en (ii) hypothecaire leningen, en van de voor kredietbemiddeling vereiste ontheffing
 • adviseren van Webfin Leningen, een nieuwe Nederlandse verstrekker van consumptief krediet ook bekend als SPRAYPAY, over (en begeleiding bij) het verkrijgen van de voor het verlenen en bemiddelen in consumptief krediet
 • adviseren van Symbid, een toonaangevend Nederlands crowdfundingplatform, over de gevolgen van de MiFID II, AIFMD, PSD2, het wettelijk verbod op het verlenen van beleggingsdiensten zonder de vereiste vergunning, het verkrijgen van een ontheffing van het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden, de samenwerking met de ILFA als “gebonden agent” ten aanzien van ILFA’s vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten en de (voorwaarden en gevolgen van een) kwalificering als AIF
 • advisering en begeleiden van Nationale Nederlanden Bank, een Nederlandse bank, bij de invoering van MIFIDII (detachering)
 • adviseren van Adaxio, een Nederlandse dienstverlener op het gebied van (hypothecaire) leningportefeuilles, over het wettelijk verbod op provisies
 • adviseren van een Nederlandse onderneming gericht op de verstrekking van hypothecaire leningen over het verkrijgen van de voor het verstrekken van hypothecaire leningen vereiste vergunning, het wettelijk verbod op provisies en het verkrijgen van de voor het verlenen van beleggingsdiensten vereiste vergunning
 • adviseren van energiecoöperaties, waaronder windenergiecoöperaties, over het geldende wettelijke en toezichtskader, waaronder de AIFMD en aanvragen van een reikwijdte-oordeel bij de AFM.
 • vertegenwoordigen van een Nederlands vastgoedobligatiefonds bij de bezwaar- en beroepsprocedure tegen een handhavingsprocedure (boete) door DNB wegens vermeend bankieren zonder de vereiste vergunning en tegen een handhavingsprocedure door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake een boete wegens het vermeend niet-voldoen aan een verzoek om informatie.
 • adviseren van PaySquare over (en begeleiden bij) het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar (VGB) bij de Nederlandsche Bank voor een pan-Europese fusie van betalingsinstellingen
 • adviseren van een telecommunicatiebedrijf over de voorschriften die op grond van de MIFID II gelden voor het opnemen van gesprekken die leiden tot transacties, in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)