Michiel ClaassenAdvocaat

Michiel Claassen weet hoe de overheid denkt en werkt en vormt als partner bij FIZ de perfecte bestuursrechtelijke aanvulling op het verder zo civielrechtelijke financieringsrecht.

Michiel werd na zijn studie rechten aan de Universiteit Leiden sterk gevormd als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Bij het Ministerie van Financiën behoorde Michiel tot de financiële specialisten die de normen stellen voor banken en verzekeraars. Hij volgde het beleid van De Nederlandsche Bank, schreef mee aan de Wet op het financieel toezicht en bepaalde mede de Nederlandse inbreng bij het Europese depositogarantiestelsel. Tot zijn aandachtsgebieden behoren ook privacy en de Wwft (anti-witwasregelgeving).

Bij AKD advocaten in Rotterdam werkte Michiel geregeld samen met Jurian Snijders en ontdekten zij hoe goed het normen stellende bestuursrecht aansluit op het financieringsrecht. In 2016 versterkte Michiel FIZ advocaten. Jurian kent de civielrechtelijke praktijk, Michiel weet hoe de toezichthouder en/of bestuursrechter denkt en werkt. Hij doorgrondt de uitgangspunten en de bedoeling van de regels en vindt er de juiste toon bij. Dat geeft de voorspellende waarde om met de cliënt steeds de juiste beslissingen te nemen.

Michiel publiceert geregeld over het financieel recht en kent het hele juridische palet, van de normen waarbinnen zijn klanten moeten werken tot de harde praktijk waarin zij opereren. Hij legt zijn cliënten uit waar het om gaat, geeft er een reële risico-inschatting bij en houdt zijn oog op een efficiënte afwikkeling.