Jurian SnijdersAdvocaat

Jurian Snijders richtte FIZ op om samen met zijn partners en medewerkers te excelleren in de financierings- en insolventiepraktijk. In dit Rotterdamse kantoor bracht hij alle expertise bij elkaar die nodig is om klanten op het gebied van financiering door hun hele operationele keten te begeleiden.

Afgestudeerd in het civielrecht aan de Universiteit Leiden is Jurian sinds 2002 werkzaam in de praktijk van financiering, insolventie en zekerheden. In 2007 specialiseerde hij zich verder door succesvol de Grotius-opleiding Structured Finance af te ronden. Als advocaat bij AKD deed hij een schat aan praktijkervaring op door zich binnen de sectie Ondernemingsrecht bezig te houden met financiering, zekerheden, insolventie, bestuurdersaansprakelijkheid en procederen.

Jurian hecht eraan het probleem van zijn klanten grondig te analyseren en tot juridische proporties terug te brengen, zodat hij hen duidelijkheid kan verschaffen over hun situatie. Hij denkt juridisch én strategisch mee, kiest voor de taal en toon die de zaak het beste dienen en verbindt zich persoonlijk aan het resultaat.

Jurian is bij uitstek een man van de inhoud. Je doet dingen niet omdat ze altijd zo worden gedaan maar omdat het, na de zaak goed te hebben bekeken, de beste oplossing is. Daarom volgt hij de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Hij publiceert geregeld op het gebied van insolventierecht, financieel recht en algemeen goederenrecht.