JOR 2023/40 Betekenis van transparantievereiste bij beoordeling van oneerlijkheid

 In publications

Michiel Claassen schreef een annotatie bij het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2022 over de rentedervingsvergoeding bij tussentijdse wijziging van de hypotheekrente.
De omstandigheid dat een beding niet transparantie is, moet worden meegewogen bij de beoordeling van de oneerlijkheid van het beding, maar betekent niet per se dat het beding ook oneerlijk is als bedoeld in de Richtlijn oneerlijke bedingen.
Verder bevestigde de Hoge Raad dat de Hypothekenrichtlijn niet van toepassing is op vóór 21 maart 2016 gesloten hypothecair kredietovereenkomsten.

Op verzoek sturen wij u graag de volledige annotatie toe. U kunt hiervoor mailen naar m.claassen@fizadvocaten.nl

Recent Posts