Goederenrechtelijke status van bitcoin (kapitaalkracht)

 In publicaties