Fondsen

Op dit moment zijn beleggingskansen groter dan ooit en fondsen spelen in die ontwikkeling een belangrijke rol. Niet alleen omdat ze een goede manier zijn om vermogen samen te brengen en als collectief te beleggen. Maar ook omdat ze een breed scala bieden aan asset classes met uiteenlopende risicoprofielen: van de meer zekere vastgoed en hypotheekvorderingen tot de meer risicovolle crypto’s, venture capital en start- en scale-ups.

Keerzijde van die diversiteit is de grote hoeveelheid (inter)nationale wet- en regelgeving die bij deze tak van sport komt kijken. Zo moet bijvoorbeeld een fondsbeheerder van AIFMD- of UCITS-fondsen in de eerste plaats een AIFMD-/UCITS-vergunning van de AFM hebben voor het beheren van fondsen en het aanbieden van deelnemingsrechten/participaties in Nederland – tenzij men in aanmerking komt voor een vrijstelling op die vergunningsplicht, bijvoorbeeld onder de AIFMD voor ‘kleine beheerders’ die het registratieregime kunnen gebruiken.

Verder kunnen fondsbeheerders – zowel vrijgestelde als geregistreerde – onder meer geconfronteerd worden met de Wwft en Sanctiewet, de Prospectusverordening, de PRIIPS-verordening en duurzaamheidsregelingen zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation en de Taxonomieverordening. En dan zijn er nog diverse subsidieregelingen van verschillende overheden om investeringen in bepaalde industrieën en bedrijfstakken te stimuleren, waarvan de reikwijdte niet altijd even helder is maar die wel van belang kunnen zijn bij het opzetten van een fonds.

Afgestemd op uw ambities

In dit complexe speelveld is het zonder betrouwbare gids makkelijk verdwalen. Daarom staan de specialisten van FIZ advocaten voor u klaar om u met hun kennis en ervaring naar uw bestemming te loodsen. En hun toegevoegde waarde manifesteert zich al voordat de eerste stap gezet wordt.

Een fonds opzetten is namelijk niet de grootse uitdaging; bepalen of een fonds het beste bij uw ambities past – en zo ja, wat voor soort fonds – dat vereist zeer precies maatwerk en een gedegen kennis van u, uw bedrijfstak en de relevante ontwikkelingen, zowel bedrijfseconomisch als juridisch en fiscaal.
Wilt u bijvoorbeeld deelnemers aan uw fonds laten investeren via een lening? Of toch via deelneming? Een strategische keuze omdat die gevolgen heeft voor de manier waarop het fonds gestructureerd en eventueel gereguleerd wordt.

Weten waar u aan toe bent

Uitgangspunt bij ons advieswerk is een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat u wilt. Voor ons is daarom heldere communicatie met de juiste persoon op het juiste moment van het grootste belang. En dat werkt twee kanten op – toegankelijkheid is niet voor niets een van onze kernwaarden. In de praktijk betekent dat dat wij direct bereikbaar, benaderbaar en laagdrempelig zijn. Gezien het feit dat sommige klanten al sinds de oprichting van FIZ bij ons zijn, mogen we concluderen dat zij deze werkwijze weten te waarderen.

Datzelfde geldt voor het brede scala aan diensten die we onze klanten kunnen bieden. Naast het adviseren over en structureren van een fonds omvatten onze werkzaamheden onder meer het opstellen van de fondsdocumentatie (met daarin onder andere de fondsvoorwaarden en het prospectus), het aanvragen van de vergunning, de registratie van de beheerder en het opstellen van Wwft- en sanctiebeleid. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij de uitvragen van toezichthouders en uiteraard ook in die onverhoopte gevallen dat de toezichthouders tot handhaving overgaan.

Daarnaast houden we nauwlettend alle relevante ontwikkelingen als gevolg van de voortdurende veranderende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving in de gaten. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij u tijdig kunnen adviseren zodat u niet achter de feiten aanloopt, onnodig risico loopt of juist kansen over het hoofd ziet.

Meet the team