Wat wij doen

Excelleren in ons vak

FIZ advocaten is ontstaan vanuit onze drive om te excelleren in ons vak en onze cliënten persoonlijk en resultaatgericht bij te staan. Wij geven strategisch advies, voorzien in de juridische structuur voor financiële producten, stellen contracten op en procederen op het gebied van financieel recht, insolventierecht en het algemene verbintenissen- en goederenrecht. Dat maakt ons tot een volwaardige strategische partner waarmee u efficiënt en doelgericht tot oplossingen komt.

De afkorting FIZ staat voor Financiering, Insolventie en Zekerheid, terreinen die als het erop aankomt grote juridische expertise vereisen en tegelijkertijd een heel praktische component hebben. Wij zijn een nichekantoor waarin kennis van de juridische inhoud en ervaring met de praktijk op de werkvloer samenkomen.

Funding

Er zijn tal van mogelijkheden voor funding. Wij begeleiden (her)financieren en investeringen. Wij adviseren u bij de vorm die optimaal bij u past, richten met u de juiste structuur in, regelen de uitgifte van effecten en helpen u de risico’s af te wegen en af te dekken.

 • Opzetten van fondsstructuren en bijbehorende documentatie
 • Begeleiden van crowdfunding en andere alternatieve vorm van financiering
 • Begeleiden van uitgifte van obligaties, aandelen, participaties, etc.
 • Structured finance, capital market: securitisatie, warehouse funding, whole sale
 • Geschillen voorkomen en oplossen
 • Private equity

Fintech

Wij volgen de razendsnelle financiële innovatie met meer dan gewone belangstelling. We weten niet alleen perfect wat er speelt, we adviseren en publiceren er ook geregeld zelf over. Dat maakt ons tot een strategische partner die u helpt bij het maken van keuzes en het afwegen van risico’s en kansen. Zo kunt u effectief en veilig opereren in de frontlinie van de financiële wereld.

 • Begeleiden van crowdfunding
 • Implementeren en toepassen van blockchaintechnologie
 • Begeleiden van innovatieve betaaldiensten (PSD2)
 • Adviseren over markttoegang, productontwikkeling en dienstverlening

Financiële producten

Financiële producten moeten voldoen aan een complex van regels. Wij overzien de hele keten binnen uw onderneming en brengen uw financiële producten en diensten in overeenstemming met de contractuele eisen en de Wet op het financieel toezicht. Hoe richt u uw aanbod aan producten in, hoe zet u nieuwe producten op? Wij denken strategisch met u mee.

 • Hypotheken, buy to let, equity release products
 • Verzekeringen
 • Begeleiden van betaaldiensten
 • Consumentenkrediet
 • Lease en huurkoop
 • Geschillen, procederen, klachtenafhandeling
 • Samenwerking met tussenpersonen en in franchises

Dataprotectie

Wij kennen de waarde van informatie en volgen de ontwikkelingen rond het verzamelen en delen van gegevens op de voet. Zo kunnen wij u optimaal adviseren bij de implementatie van de regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Daarbij denken we niet in problemen, maar zoeken we naar mogelijkheden.

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verwerkersovereenkomsten en privacy statements
 • Het delen van informatie, onder meer met versleuteling of door middel van een deposit agreement
 • Geschillenbeslechting rond kredietregistraties (BKR)
 • Begeleiden van meldingen van datalekken bij de toezichthouder (AP)

Strategie

Ondernemen in de financiële sector is werken op het snijvlak van markt en overheid. Wij denken strategisch met u mee zodat u succesvol en binnen de regelgeving opereert. We begeleiden u juridisch over de volle breedte van het proces, adviseren u over risico’s en kansen en geven ondersteuning bij complexe (her)structureringen en noodsituaties.

 • Omgaan met nieuwe ontwikkelingen, zoals de Brexit
 • Complexe (her)structureringen, opstellen funding-structuren en herfinanciering
 • Risk en compliance
 • Omgaan met bedreigingen, faillissementen, herstructureringen en liquidatie
 • Begeleiden van vergunningaanvragen, verklaringen van geen bezwaar en communicatie met toezichthouders als de AFM en DNB
 • Begeleiden bij onderzoeken en handhavingsmaatregelen
 • Beoordelen van de impact van nieuwe regelgeving
 • Samenwerking met tussenpersonen, franchisenemers en andere stakeholders
 • Geschillen, procederen, klachtenafhandeling

Servicing

We kennen niet alleen de theorie maar ook de praktijk van contracten, schulden en de regelgeving. Dus zorgen we dat u contractueel gezekerd bent en dat de overeenkomsten met uw stakeholders worden nageleefd. Kampt u met problemen bij het incasseren van opbrengsten, dan zitten we er bovenop tot we de beste oplossing hebben gevonden. Bij een restructuring of recovery staan we naast u om van de situatie het beste te maken.

 • Primary, special en master servicing in credit- en leningportfolio’s
 • Geschillenbeslechting, procederen en klachtenafhandeling bij hypotheken, kredieten en (zorg)verzekeringen
 • Bijzonder beheer, zoals uitwinnen van zekerheden en executiegeschillen
 • Samenwerking met tussenpersonen, franchisenemers en stakeholders
 • Omgaan met bedreigingen, faillissementen, herstructureringen en liquidatie

Onze klanten