Aanbevelingen

schermafbeelding-2019-06-14-om-12.00.30

Coöperatie VGZ U.A. is de moedermaatschappij van acht verschillende zorgverzekeraars, waaronder VGZ Zorgverzekeraar N.V., VGZ Cares N.V. en Univé Zorgverzekeraar N.V. In totaal verzekert de coöperatie bijna 4 miljoen klanten. En dat doet zij zonder winstoogmerk.

FIZ advocaten is trots om VGZ met raad en daad bij te mogen staan. Dat varieert van advies en brainstormen over (financieel) toezichtregelgeving tot het behartigen van haar belangen in rechte. Zo staat FIZ advocaten VGZ bij in geschillen met haar distributiepartners, maar ook met zorgaanbieders en verzekerden over de vraag of een bepaalde behandeling al dan niet moet worden vergoed op grond van de verzekeringsvoorwaarden.

FIZ advocaten hecht sterk aan de persoonlijke band die zij heeft met de medewerkers van VGZ en investeert daar graag in.

  • “Sinds een aantal jaren werkt VGZ intensief samen met FIZ advocaten. Deze samenwerking kenmerkt zich door een professionele ondersteuning en advisering vanuit FIZ advocaten die sterk verankerd zijn in een stevig begrip en inzicht in de strategische overwegingen en belangen van VGZ enerzijds en anderzijds de realistische operationele eisen en praktijk van alledag. VGZ heeft geen behoefte aan zorgvuldig geformuleerde en theoretische adviezen maar weet zich echt geholpen door een praktische en kritische ondersteuning met een sterke focus op de bedrijfsvoering en de reputatie. Hierbij helpt FIZ advocaten VGZ continue de praktijk van buiten naar binnen te halen door het operationaliseren van de leerloop en het geven van praktische adviezen over het aanpassen van de bedrijfsvoering. Deze dienstverlening vindt plaats in een zeer prettige en professionele open sfeer waarin we van elkaar blijven leren en elkaar blijven stimuleren steeds de optimale dienstverlening te creëren voor onze verzekeren. Tenslotte doet FIZ advocaten dit tegen zeer concurrerende tarieven die lastig zijn te evenaren.”

    Miriam Clercx hoofd juridische zaken VGZ