Digitale loketten, openbaar in een openbaar register versus openbaar op het internet

 In publicaties